josefine

Annsofie

 

Huvudsakligen arbetar jag som projektledare åt förlag och enskilda
författare – från bokidé till tevesoffan.

Jag har över tio års erfarenhet från olika bokförlag som projektledare, produktutvecklare, fackboks- och läroboksredaktör och korrekturläsare.

Favorituppdragen utöver korrekturläsning är att hjälpa till med struktur, textredigering och målgruppsanpassning. Jag vet vad som gör en bok attraktiv för förlagen och hur du får den utgiven.

Utbildad svensklärare för vuxenutbildning och leder kurser på utbildningsföretag och folkhögskola i skrivande, litteraturvetenskap, retorik och bokutgivning.

Chefsutbildning och certifieringen i projektledning (IPMA).